Waasland Zuid Lokeren

Onze natuurgebieden

Reservatenfonds: project 3690 Zuid-Waasland

Natuurpunt Zuid-Waasland heeft vijf reservaten in beheer:

  1. Astgemete
  2. Daknamse meersen
  3. De Vaag
  4. Moervaartmeersen
  5. Rietsnijderij
  6. Tielrodebroek

 

Omschrijving

 

Astgemete

Astgemete (Sinaai) ligging tussen de Moervaart en de Keizerstraat (Sinaai).Bereikbaar langs het wandelpad, tegenover het "Keizershof", van aan de brug van de Keizerstraat langs de Moervaart tot aan het pompgemaal en vervolgens langs het voetpad naast de trekgracht.

 

Daknamse meersen

Daknamse meersen (Daknam-Lokeren) is een gebied van rivier- en veenhooilanden.Het is gelegen ten zuid-oosten van het dorpscentrum van Daknam.

 

De Vaag

De Vaag is een speelbos van de gemeente Waasmunster. Het gebied bestaat uit een lange smalle strook heischraal grasland met mooie oude zomereiken en diverse types bos eromheen, samen 10 hectare groot. Bereikbaar via de Oude Heerweg Ruiter of Baudelodreef.

 

Moervaartmeersen

De Moervaartmeersen (Sinaai) liggen als een smalle strook van gemiddeld 200 m breed en een km lang langsheen de Moervaart, van aan het Keizershof tot de grens met Daknam.

 

Rietsnijderij

Rietsnijderij is een uniek zoetwaterschor, bekend om zijn bloeiende dotterbloemen, goed te overzien van op de dijken. Het is gelegen in Waasmunster langs de Durmedijk (linkeroever).

 

Tielrodebroek

Alle percelen zijn gelegen in het overstromingsgebied van Tielrode, gekend als de potpolder die gelegen is langs de Durme en de Schelde.